Informační mapa Prahy - nápověda

 
Tato webová mapová aplikace Vám umožňuje:
 • vyhledat informace o památkových objektech a adresy na území města Prahy,
 • zobrazit si objekty a adresy na mapě,
 • mapu si vytisknout.

Údaje o památkových objektech spravuje Pražská informační služba (PIS).

S dotazy a připomínkami na mapovou aplikaci se obracejte na Odbor informatiky MHMP. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Černý, CSc.


Základní prostředí 
Samostatné okno webového prohlížeče je rozděleno do těchto základních částí:
 • Mapa
  • Ovládání mapy
  • Odkaz na mapu
  • Tisk mapy
  • Mapové vrstvy
 • Vyhledávání
 • Výsledky vyhledávání
 • Legenda
 • Přehledová mapka
Mapa

Ovládání mapy

Mapa se posunuje stisknutím levého tlačítka myši a táhnutím.
Podržením klávesy Ctrl + levé tlačítko myši vytvoříte výřez oblasti pro přiblížení.
Kolečkem myši mapu oddálíte.
Kliknutím na ikonu objektu v mapě otevřete vizitku s informacemi. Odkaz Pražské informační služby vás dovede k podrobnějším informacím o objektu.
   
  Mapové vrstvy
- Památkové objekty = vrstva databázových bodových objektů Pražské informační služby
- Popisky = průběhy a názvy ulic, pomístní názvy, názvy městských částí a katastrů

 
- Základní mapa = mapa generovaná z blokové mapy parcelní, vodních ploch a vrstvy budov
- Letecké snímky 2005-6 = barevné letecké snímky z let 2005 (jižně od kongresového centra) a 2006 (severně od kongresového centra)
- Letecké snímky 1953 = černobílé letecké snímky z roku 1953 s rozlišením 0,5 m
   
  Odkaz na mapu - odkaz na mapu vám zobrazí a umožní zkopírovat do schránky odkaz s aktuální mapovou kompozicí
  Tisk mapy - otevře okno s aktuálním výřezem mapy a grafickým měřítkem pro tisk, oblast pro tisk můžete doladit ještě v tiskovém rozhraní
   
  Vyhledávání

 • Hledejte památkové objekty nebo adresy volbou příslušné záložky pod vyhledávacím polem

 • U objektů zadejte buď název / adresu / typ

 • U adres zadejte správní obvod / ulici / číslo popisné

 • Jednotlivé podmínky oddělte čárkou

 • Příklady pro hledání památkových objektů:
  1) Mariánské náměstí
  2) Synagoga, Červená
  3) kostel, koncert

 • Příklady pro hledání adres:
  1) Náměstí Republiky
  2) Stodůlky, Píškova
  3) Brabcova 1159/2
   

 

  Výsledky vyhledávání

 
 • Výsledky vyhledávání památkových objektů nebo adres se zobrazují do druhé záložky bočního panelu "Výsledky hledání".

 • Výsledky vyhledávání se stránkují po 10 očíslovaných záznamech.

 • Po každém vyhledání nebo přepnutí stránky se automaticky překreslí mapa na vyhledané záznamy.

 • Kliknutím na záznam se mapa překreslí a vycentruje na památkový objekt nebo adresu se šipkou a číslem.

 • Bližší informace se dozvíte z vizitky po kliknutí na objekt.

   
   
  Legenda
 
 • Legenda k mapě se nachází v záložce Legenda v levém bočním panelu klienta.
   
Přehledová mapka 
 • Poskytuje informaci o aktuální pozici v zájmovém území.
 • Aktuální rozsah výřezu je zvýrazněn pravoúhelníkem modré barvy.
 • Stisknutím levého tlačítka a posunem myši uvnitř pravoúhelníku se lze v mapě posouvat.
 • Jednoduchým kliknutím do přehledové mapy mimo pravoúhelník dosáhneme přesunu stávajícího výřezu v hlavním mapovém okně do požadované oblasti.
 • Přehledku lze minimalizovat pomocí tlačítka vpravo nahoře.
   
  Kontaktní údaje
T-MAPY spol. s r.o.
GIS a kartografie
Nezvalova 850
500 03 Hradec Králové
tel: +420 49 5513335
e-mail: tmapy@tmapy.cz
www: T-MAPY
         T-MapServer na Internetu